Debatindlæg af Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne og Bente Sorgenfrey, formand for FTF bragt i Politiken 9. marts 2016.   Efter regeringens voldsomme finanslovsbesparelser for de videregående uddannelser er krybben tom og hestene bides. Den nye virkelighed har fristet visse rektorer og bestyrelsesformænd fra universiteter og professionshøjskoler...

Artikel i Altinget af Mads Bang/08.03.16   Altinget har bedt Akademikernes formand svare på fem hurtige spørgsmål om foreningen Axcelfutures forslag om at omlægge SU'en på kandidatuddannelser til lån og bruge besparelsen til at øge kvaliteten af uddannelserne. Et ekspertpanel sammensat af Axcelfuture fremlagde fredag en rapport...

Dagen trepartsforhandlinger resulterede i den første delaftale. Fokus i aftalen har været på kommunernes rolle i integrationsarbejdet.   Akademikerne hæfter sig ved tre ting i aftalen. For det første skal der ske en hurtigere afklaring af flygtningenes kompetencer og erhvervserfaring. For de andet skal denne afklaring medvirke...

Innovationsfondens iværksætterpilotordning er en stor gevinst for væksten i Danmark. Derfor bør ordningen gøres permanent.   Innovationsfonden har netop åbnet op for fjerde og sidste ansøgningsrunde af iværksætterpilotordningen, som giver højtuddannede, der ønsker at blive selvstændige en hjælpende hånd til at gøre deres forretningsideer til virkelighed. Danmark har...

Arbejdsmarkedets parter arbejder i disse uger sammen med regeringen på at finde fælles løsninger på, hvordan flere flygtninge kan blive integreret på det danske arbejdsmarked. Akademikerne spiller ind til forhandlingerne med forslag til en hurtigere og mere succesfuld integration af flygtninge.   I Danmark er der en...

Debatindlæg af formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard, bragt i Altinget.   DEBAT: Uddannelses- og forskningsministeren kunne nøjes med at søge inspiration i Fogh-regeringens investering i forskning og uddannelse i stedet for at studere de velpolstrede amerikanske eliteuniversiteter, lyder det fra Akademikernes formand, Lars Qvistgaard. Mens landets universiteter og...

Efter lange overvejelser har regeringen nu nedsat den i forliget om et nyt dagpengesystem bebudede arbejdsgruppe, som skal se på dagpengesystemet for selvstændige, honorarlønnede og freelancere.   Arbejdsgruppen nedsættes som et embedsmandsudvalg med en følgegruppe, der består af seks repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. På arbejdstagersiden udpeger LO, FTF...