2025-planen lægger op til massive besparelser på SU’en. Hvis det står til regeringen, forringes SU’en så studerende fremover må optage lån for at uddanne sig. I dag udgør stipendiedelen 2/3 af det samlede støttebeløb, fremover skal stipendiedelen kun udgøre halvdelen. Det betyder, at en universitetsstuderende...

Innovationsfonden åbner nu for et nyt hold iværksætterpiloter. Iværksætterdrømmen vokser på universiteterne. Ansøgningsfristen hos Innovationsfonden er den 12. oktober 2016.   Tænk at få mulighed for at skabe sit eget og blive iværksætter. Udvikle en spændende idé til en virksomhed og se den vokse og få succes....

Debatindlæg af Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, bragt i JP den 20. august 2016. CEPOS har her i sommeren, vel ikke så overraskende, meldt sig ind i klubben af forslagsstillere for SU-forringelser. Men CEPOS går dog skridtet videre. SU-pengene skal tages fra de unge og bruges...

Dagens trepartsaftale kommer med en løsning på praktikpladsproblemet. Men også virksomhedernes adgang til højtuddannede nøglemedarbejdere og specialister prioriteres. Således afsættes midler til at fortsætte Akademikerkampagnen og til at udvikle matchmoduler på IT-området.   Akademikernes formand Lars Qvistgaard fremhæver tre elementer i aftalen, som bidrager til at hæve...

Det er afgørende for væksten i de kommende år, at vi sikrer virksomhederne tilstrækkelig arbejdskraft med de rigtige kompetencer. Aktuelt efterspørger mange virksomheder højtuddannede, uden at de umiddelbart kan finde medarbejdere med de relevante kompetencer. Samtidig er der højtuddannede, der har kompetencer, som ligger meget...

En god balance mellem arbejdsliv og privatliv er vigtigt for at ansatte gør det godt. Særligt muligheden for selv at kunne tilrettelægge egen arbejdstid har betydning i den sammenhæng. Det viser ny undersøgelse som Akademikerne har gennemført.   Virksomheder med fokus på medarbejdernes balance mellem arbejdsliv og...

Kommunerne råber i stor stil på hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø rundt om på de kommunale arbejdspladser. Nu har SPARK - Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne -, hvor Akademikerne er blandt aftaleparterne, ansat tre nye konsulenter for at kunne følge med kommunernes...