Nu bliver det nemmere for ledere og medarbejdere i kommunerne at få hjælp til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø. Fra april 2016 søsætter KL og Forhandlingsfællesskabet indsatsen ”SPARK” (Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne), som gør, at kommunale arbejdspladser fremover kan tilkalde eksperter inden...

Hele 31 pct. af akademikerne er utilfredse med ledelsens håndtering af forandringer på arbejdspladsen, viser en ny undersøgelse fra Akademikerne. Det har store konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø. Ledernes svigt kan i sidste ende føre til at flere medarbejdere rammes af stress.   Mange medarbejdere oplever i...

Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Radikale, SF og Konservative indgået aftale om justering af fremdriftsreformen på universiteterne. Den gode nyhed er, at aftalen giver mere fleksibilitet til de studerende og til universiteterne i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af studierne. Den dårlige nyhed er, at reduktionsmålet på...

På baggrund af en ny undersøgelse kan Akademikerne påvise, at de studerende som følge af fremdriftsreformen har reduceret deres arbejdsudbud med 18,6 pct., hvilket svarer til mistet skatteprovenu til staten på 677 mio. kr.   Akademikerne har i samarbejde med de akademiske medlemsorganisationer i november 2015 gennemført...

Debatindlæg af Birgit Bangskjær, chefkonsulent i Akademikerne, bragt i Altinget 17. november 2015.   Når partierne bag fremdriftsreformen i denne uge forhandler justeringer af fremdriftsreformen, er det alt andet end ligegyldigt, hvilken regnemaskine der benyttes til at vurdere, hvorvidt forslagene til justeringer kan holdes inden for reformens...

Gevinsten af fremdriftsreformen kan meget vel vise sig at være et stort rundt 0. Efter i et år forgæves at have forsøgt at få indsigt i beregningsgrundlaget for fremdriftsreformen har Akademikerne nu endelig fået denne viden.   ”Jeg er målløs over hvor forsimplet en beregning, der ligger...