Heller ikke i år tildeles de videregående uddannelser megen plads i statsministerens åbningstale. To linjer bliver det til. To linjer hvor statsministeren glæder sig over, at Danmark bruger flere penge på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser end nogensinde. Hvad statsministeren glemmer at fortælle, er, at...

Det har længe været kendt, at der er mangel på risikovillig kapital til opstartsvirksomheder i Danmark. Regeringens Iværksætterpanel rammer rigtig med flere forslag i deres anbefalinger til, hvad der skal gøres for at få et stærkere iværksættermiljø.   I Danmark har det i mange år været kutymen,...