DØRS har sat uddannelsesstøtte i de videregående uddannelser på som særligt tema i forårets rapport om dansk økonomi. Vismændene anbefaler, at SU’en på kandidatuddannelserne omlægges til lån. Akademikerne finder analyserne kritisable og mangelfulde; særligt det forhold, at DØRS i sine analyser og anbefalinger mangler et...

81 pct. af europæiske lønmodtagere afholder sig fra at fortælle om korruption, som de har oplevet eller været vidner til, viser en høring fra EU-Kommissionen. Akademikerne har sammen med FTF rettet henvendelse til EU-Kommissionen og anmodet om en bedre ansættelsesretlig beskyttelse af whistleblowere og ser...

Teknologipagt-Rådet blev den 19. april 2018 annonceret ved erhvervsminister Brian Mikkelsen. Rådet får til opgave at rådgive om, hvordan vi får flere danskere til at arbejde med og uddanne sig indenfor STEM-området (science, technology, engineering, mathematics).   Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard udtaler: "Det er af afgørende...

En storfusion i fagbevægelsen er en realitet. Akademikerne hilser beslutningen velkommen og ser frem til et fortsat godt samarbejde.   LO og FTF går mod en fusion, som træder i kraft fra den 1. januar 2019. Sammensmeltningen af de to hovedorganisationer er netop blevet besluttet på ekstraordinære...

I dag er Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme nedkommet med sine anbefalinger til et nyt erhvervsfremmesystem - et system, som ifølge udvalgets egne ord skal være fokuseret og fremtidssikret. Akademikerne har hilst nedsættelsen af udvalget velkomment, idet det er fornuftigt at skabe en erhvervsfremme, hvor virksomhedernes behov...

Alle borgere med komplekse problemer skal have ret til Én plan i kommunen, men data må ikke sammenkøres uden borgerens samtykke. Én plan vil kun reelt kunne understøtte en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger, hvis planer fra sundhedsområdet kommer med, og den koordinerende sagsbehandler...

Vi har med glæde bemærket, at Regeringen har nedsat en ekspertgruppe om dataetik, som skal udarbejde dataetiske anbefalinger. Behovet for etiske retningslinjer i relation til den digitale ud-vikling har længe været adresseret af Akademikerne, og det er derfor glædeligt at se IDA være repræsenteret i...

Udvalg om bedre universitetsuddannelser (UUU) har givet regeringen sine anbefalinger til, hvorledes vi som samfund kan få endnu bedre forskningsbaserede uddannelser. Udvalgets anbefalinger retter sig mod lovgiverne i Folketinget, mens andre anbefalinger har adresse til universiteterne. Akademikerne har deltaget i udvalgsarbejdet, der blev nedsat i...