Artikel af Erik Jylling, formand for AC, bragt i Berlingske den 1. juni 2011:   Den globale konkurrence om viden og kompetencer gør det bydende nødvendigt at få gjort op med den manglende sammenhæng i det videregående uddannelsessystem. Realiteten er, at vi taber alt for meget talent...

Regeringen indgik i går forlig med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om SU og fleksjob. Aftalen er en del af regeringens 2020-reformpakke, men begge forlig rummer elementer, der risikerer at få uønskede sideeffekter.   Begrænsninger i SU kan give længere studietider Regeringens bud på en reform af SU kan...

Vigtigt indspil til fremtidens politiske prioriteringer fra AC, DI og Danske Universiteter.   AC, DI og Danske Universiteter har i onsdags sendt fælles henvendelse til samtlige folketingsmedlemmer og videnskabsministeren om, at investeringer i forskning, udvikling og uddannelse er en helt central forudsætning for at skabe langsigtet vækst...

AC, DI og Danske Universiteter har i dag sendt en fælles henvendelse til videnskabsministeren og samtlige folketingsmedlemmer om, at investeringer i forskning, udvikling og uddannelse er en helt central forudsætning for at skabe langsigtet vækst i Danmark.   Sats på fremtiden - fælles henvendelse fra AC, DI og...

AC, DI og Danske Universiteter har i dag sendt en fælles henvendelse til videnskabsministeren og samtlige folketingsmedlemmer om, at investeringer i forskning, udvikling og uddannelse er en helt central forudsætning for at skabe langsigtet vækst i Danmark Sats på fremtiden - fælles henvendelse fra AC, DI og...

Anbefalingerne fra regeringens Vækstforum er langt fra at være en samlet vækstplan, som en kommende regering - uanset farve – kan bygge de næste års vækstpolitik op omkring. Vækstforum har ikke formået at udfordre egne dogmer og fremsætte nyskabende forslag, og man kan med god...

Kvalitetskataloget fra AC, DI og DSF   Kataloget er tiltænkt de studerende. Ved hjælp af gode eksemplers magt giver kataloget forskellige bud på god uddannelseskvalitet. Se kataloget ...

AC's vækstudspil "Med viden skal land bygges - ideer til vækst i Danmark" rummer 30 idéer og forslag til, hvordan Danmark kan overleve i den globale konkurrence. Forslagene sætter fokus på, hvordan de højtuddannede, virksomhederne, universiteterne, de studerende og staten kan bidrage til at skabe øget vækst, innovation og...