Tillid – Retfærdighed – Samarbejde. Det er de tre ben i begrebet social kapital.   Et begreb mange arbejdspladser har taget til sig. Grundlæggende handler virksomhedens sociale kapital om relationerne på arbejdspladsen og samarbejdet omkring kerneopgaven. Som noget nyt er det nu muligt at måle virksomhedens sociale kapital. Få...

AC anbefaler at sætte fokus på ph.d.-ernes arbejdsmarked og iværksætte en kampagne for at få flere ph.d.-er ud i de innovative virksomheder. AC anbefaler også, at niveauet for optaget af ph.d.-er genovervejes.   Læs følgende AC-notater  Ph.d.ernes arbejdsmarked - udfordringer og videnbehov (2011) Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge...

Finanslovsforslag 2012: Mod til at prioritere forskning, uddannelse og arbejdsmiljø trods smalhals   Regeringen har her til eftermiddag præsenteret forslag til finanslov 2012. "Det overordnede indtryk falder til den gode side. Trods smalhals har man turdet prioritere. AC glæder sig over, at sparekniven føres mere nænsomt på vitale...

Formålet med Kommissionsmeddelelsen om modernisering af Europas videregående uddannelser er at skubbe på medlemsstaternes arbejde med generelle moderniseringsreformer.   Meddelelsen skal ses i sammenhæng med Europa 2020-strategien, hvor målet er, at 40 % af Europas unge skal have en videregående uddannelse inden udgangen af dette årti (33,6 % i...

Formålet med Kommissionsmeddelelsen om modernisering af Europas videregående uddannelser er at skubbe på medlemsstaternes arbejde med generelle moderniseringsreformer.   Meddelelsen skal ses i sammenhæng med Europa 2020-strategien, hvor målet er, at 40 % af Europas unge skal have en videregående uddannelse inden udgangen af dette årti (33,6 % i...

Europa-Kommissionen har den 12. oktober fremlagt en køreplan med nødvendige tiltag for at genskabe tilliden til euroområdet og EU som helhed i lyset af de stigende gældsproblemer og pressede banksektor.   Køreplanen for stabilitet og vækst indeholder følgende fem indsatsområder: ·         En afgørende løsning på Grækenlandsproblemer. ·         Styrkelse af...

Folketingets Europaudvalg har konstitueret sig efter valget med dets 29 medlemmer - herunder udvalgets formand, Eva Kjer Hansen (V), og næstformand Benny Engelbrecht (S).   Folketingets Europaudvalg har konstitueret sig efter valget med dets 29 medlemmer - herunder udvalgets formand, Eva Kjer Hansen (V), og næstformand Benny...

Europa-Kommissionen har den 12. oktober 2011 offentliggjort en række udvidelsesrapporter om kandidatlandene, de potentielle kandidatlande fra det Vestlige Balkan og EU's fremtidige udvidelsesstrategi.   Kommissionen anbefaler på baggrund af undersøgelserne, at optagelsesforhandlingerne indledes med kandidatlandet Montenegro samt at Serbien tildeles kandidatlandsstatus. Link: http://www.eu-oplysningen.dk/nyheder/euidag/2011/oktober/udvidelse/ ...

Sagen handler om piloterne Reinhard Prigge, Michael Fromm og Volker Lambach mod Deutsche Lufthansa, og hvorvidt en overenskomstfastsat aldersgrænse på 60 år for piloter, begrundet med hensyn til luftfartssikkerheden, er i strid med det almindelige fællesskabsretlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder...