Fortalerne for SU-forringelser er enige om, at SU-pengene kan bruges bedre, men enigheden ophører, når det handler om hvad pengene i stedet kan bruges til. Blandt ønskerne nævnes skattelettelser, uddannel-sesfinansiering og efteruddannelse af faglærte og ufaglærte. Det er ikke nyt, at SU’en står for skud. I...

SU’en er for alvor sat til debat i medierne, blandt andet båret frem med forslag om at omlægge SU’en på kandidat-uddannelserne til lån. Fælles for forslagene til SU-forringelser er, at forslagsstillerne ser bort fra SU’ens positive effekt på social mobilitet og gennemførelse. Til brug for...

En dugfrisk meningsmåling foretaget af Danmarks Statistik på foranledning af Akademikerne viser, at SU-forringelser ikke finder genklang i den brede befolkning. Hele 79,5 pct. siger nej til at afskaffe SU på kandidatuddannelserne for i stedet at indføre lån til de studerende.   Erhvervsorganisationer og tænketanke har ellers...

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne indgået aftale om at begrænse mulighederne for at tage en ny videregående uddannelse. Provenuet skal bruges til at finansiere en manko på 300 mio. kr. i dagpengeaftalen fra 2015. Akademikerne finder det hovedrystende, at finansieringen skal findes...

Ny undersøgelse fra REG LAB viser, at virksomheder med strategier for at rekruttere og udvikle medarbejdernes kompetencer, lykkes med at skaffe den rette kvalificerede arbejdskraft trods voksende problemer med flaskehalse på arbejdsmarkedet. Succesopskriften bør indgå i trepartsforhandlingerne. Tænketanken REG LAB har i løbet af 2015 og...

SPARK hedder det nye tilbud til kommunerne om hjælp i psykisk arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne. Henning Mortensen, kemiingeniør og arbejdsmiljørepræsentant fra Svendborg Kommune, var til SPARK-konference i Vejle og blev inspireret til sit arbejde med psykisk arbejdsmiljø.   SPARK er en forkortelse for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø...