I denne uge hvor regeringen offentliggør sit finanslovsforslag for 2015 starter tusindvis at håbefulde nye studerende på landets universiteter. De starter til trods for, at dimittendledigheden nu er på historisk høje 31,2 pct. og på trods af beregninger der viser, at der årligt skal skabes...

Der er 5 millioner kr. tilbage til kompetenceudviklingsprojekter målrettet akademikere i staten.   De midler vil overenskomstparterne i Kompetenceudvalget gerne bevillige til ansøgninger om kompetenceudvikling for akademikere på statens område inden OK-perioden udløber den 31. marts 2015. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2014. Læs mere på Kompetencesekretariatets...

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet er titlen på et nyt site, hvor man kan få overblik over reglerne om arbejdsmiljø og inspiration til arbejdsmiljøarbejdet.   Arbejdsmiljørådet lancerer i samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljø et nyt site med viden og inspiration til, hvordan arbejdsmiljøarbejdet kan gribes an. I...

Debatindlæg bragt i JP af RALF HEMMINGSEN rektor, og talsmand for Danske Universiteter FINN R. LARSEN formand for Akademikerne.   Kære nye studerende - og kære kommende arbejdsgivere. I dag er store brevdag. Den dag, hvor tusindvis af unge får brev om, at I er optaget på en...

Debatindlæg af Ejner K. Holst, LO-sekretær og Finn R. Larsen, formand for Akademikerne. Bragt i Børsen 26. juni 2014.   Regeringen ønsker, at de aktuelle store investeringer i viden og uddannelse i fremtiden i endnu højere grad omsættes til vækst og jobskabelse i virksomhederne. Derfor anbefaler vi,...