Formand for Akademikerne, Finn R. Larsen, udtaler: ”DØR åbner for den dagpengedebat, regeringen længe har søgt at holde bag lukkede døre. Og som Vismændene skriver, er der brug for at styrke dagpengeordningen for kernetropperne – de mange medlemmer, der bidrager, men stort set aldrig er...

I Akademikerne hilser vi den nye ordning varmt velkommen. Akademikerne har længe efterlyst behovet for opstartsfinansiering til de dimittender, som har potentialet til at skabe vækst.   Iværksætterpilot-ordningen kommer i første ansøgningsrunde til at omfatte 40 dimittender/iværksætterpiloter, der tilbydes et rådgivningsforløb af max. 12 måneders varighed, hvor...

Akademikerne hilser tiltaget om et digitalt værktøj for uddannelsessøgende velkomment. Forhåbentligt kan det digitale værktøj bidrage til at bringe beskæftigelsesperspektivet tydeligere ind i den unges uddannelsesvalg. Og et sådant perspektiv på uddannelsesvalget kan måske hjælpe den unge til i højere grad at se ud over...

Akademikerne er enig med regeringen i sin diagnose: Sammenhængen mellem de senere års rekordhøje optag på universiteterne med de historiske høje dimittendledigheder kan ikke ignoreres. Derfor anerkender Akademikerne, at uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen med sit udspil til dimensionering af de videregående uddannelser nu udviser handling.   Finn...

Som svar på de udfordringer Kvalitetsudvalget har rejst, offentliggør Akademikerne og DI et fælles forslag om nye erhvervsbachelorer - som supplement til 3+2-strukturen, der fortsat skal bevares som hovedmodel for universitetsuddannelserne. Samtidig foreslår de to organisationer elastik i universitetsbachelorernes retskrav med 5 år, så flere...

Debatindlæg af Finn R. Larsen, formand for Akademikerne. Bragt i JP 30. august 2014.   Igen i år slår optaget på universiteterne nye rekorder. Alt for mange akademikere får et arbejdsliv som lønmodtagere. Flere studerende må se en karrierevej i at blive selvstændig.   Uddannelse er gået...

I denne uge hvor regeringen offentliggør sit finanslovsforslag for 2015 starter tusindvis at håbefulde nye studerende på landets universiteter. De starter til trods for, at dimittendledigheden nu er på historisk høje 31,2 pct. og på trods af beregninger der viser, at der årligt skal skabes...