Tal fra OECD’s ”Education at a Glance 2013” viser, at Danmark er for dårlig til at få tilstrækkelig vækst og udbytte af vores uddannelsesinvesteringer. Akademikerne efterlyser en styrket indsats for flere højtuddannede i små og mellemstore virksomheder.   Generelt understøtter OECD's tal endnu engang konklusionen om, at...

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse lancerer nu de såkaldte seniorpakker til arbejdspladser med under 250 ansatte. Pakkerne skal forbedre seniorernes arbejdsvilkår og sikre, at de kan blive længere på arbejdsmarkedet.   Som led i aftalen om et godt og langt arbejdsliv for alle, ønsker regeringen og Enhedslisten,...

Regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne har med de syv principper sat rammen for, at den offentlige sektor moderniseres. Der skal skabes forandring for at bevare kernen og kvaliteten i vores velfærdssystem.   Erik Jylling, formand for Akademikerne, udtaler: "Til efteråret fortsætter arbejdet mellem aftalens parter. Men det er mindst lige...

Kriteriernes relevans for de forskellige institutionstyper i det videregående uddannelsessystem, bør tillægges større vægt end ønsket om at lave fælles bestemmelser og kriterier, der skal kunne favne alle institutionstyper.   Læs Akademikernes høringssvar over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye uddannelser Læs...

Forhandlingerne om en ny innovationsfond starter med et lovende udspil fra regeringen. Det afgørende bliver uafhængigheden i forhold til det politiske system.   Regeringen har spillet ud med et forslag til en ny innovationsfond med et årligt budget på 1,5 mia. kr. Fonden foreslås etableret ved at...

Forhandlingerne om en ny innovationsfond starter med et lovende udspil fra regeringen. Det afgørende bliver uafhængigheden i forhold til det politiske system. Regeringen har spillet ud med et forslag til en ny innovationsfond med et årligt budget på 1,5 mia. kr. Fonden foreslås etableret ved at...

Beregningerne giver imidlertid ikke det fulde billede, påpeger Akademikerne i en kommentar, da vismændene ikke tager højde for positive adfærdsændringer, hvis det bliver lettere at genoptjene dagpenge.   Akademikerne kvitterer for en ny vismandsrapport, som blandt andet har konjunkturudsigterne, dagpengeregler og tilbagetrækningsmønstre blandt de væsentligste emner. Danmark endnu ikke på...