Det er positivt, at regeringen lægger vægt på investeringer i uddannelse og bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden   Det er positivt, at regeringen med sin 2020-plan lægger vægt på investeringer i uddannelse og en øget indsats i forhold til at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden. Men hvordan vil regeringen finde finansieringen til uddannelsesløftet...

Debatindlæg af Erik Jylling i Altinget. Videnpilotordningen er en enkel og ikke særlig dyr ordning, som med et løntilskud bringer højtuddannede og virksomheder sammen. Den bidrager dermed både til at skabe øget vækst og innovation i SMV'erne og til at skabe nye jobs i virksomheder, der...

AC ønsker et arbejdsmarked med større mobilitet.   I NSF (Nordens Faglige Organisation) har der længe været fokus på at få færre forhindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed mellem de Nordiske lande. Nu har de tre centralorganisationer i alle de nordiske lande sat sig sammen og udpeget de...

Større optag af ph.d.ere betyder ikke ringere kvalitet og middelmådighed - det giver mulighed for at uddanne talentfulde ph.d.ere til både universiteter og erhvervsliv.   Læserbrev sendt til Information af Erik Jylling, formand i AC: Information har sat fokus på, at vi med ph.d.-satsningen uddanner mange flere ph.d.er...

AC ser mange gode signaler i uddannelsesministerens redegørelse om bedre sammenhæng i de videregående uddannelser men desværre også lidt for nemme mellemregninger på, hvordan visionen kan realiseres uden at kompromittere uddannelsernes kvalitet og niveau.   Uddannelsesminister Morten Østergaard fremlægger i dag sin redegørelse for et mere sammenhængende...

AC vil gerne rose uddannelsesministeren for med sit oplæg til nyt akkrediteringssystem at udvise vilje til at omsætte fine ord til handling om øget tillid til universiteterne og de andre videregående uddannelsesinstitutioner.   Uddannelsesministeren vil erstatte den ressourcetunge uddannelsesakkreditering med institutionsakkreditering. Det nuværende akkrediteringsparadigme er med rette...