Der er behov for at fremme iværksætteri, ophæve konkurrence- og kundeklausuler nationalt og europæisk og bidrage til, at virksomheder får den arbejdskraft, de behøver. Det var budskaberne fra Akademikerne på et netop afholdt møde mellem Vice-præsidenten for EU-Kommissionen, Jyrki Katainen, konkurrencekommissær Magrethe Vestager og de...

Regeringens vækstpakke bør suppleres med flere midler til iværksætterpilotordningen og bedre muligheder for låntagning uden om bankerne.   Regeringens vækstpakke blev i går suppleret med syv initiativer, der skal styrke iværksættermiljøet i Danmark. Et af initiativerne handler om at skabe bedre adgang til finansiering. ”I Akademikerne finder vi...

Kampen for bedre arbejdsvilkår mellem lønmodtagere og arbejdsgivere er nu rykket helt ind i dagligdagen på de danske arbejdspladser. Alt for mange lider under stress og dårligt arbejdsmiljø, fordi arbejdsgiverne ikke tager det alvorligt nok.   ”Der er sket meget siden lønmodtagerne gik på gaderne 1. maj...

Undersøgelsen er blevet til på baggrund af besvarelser fra 28.000 akademikere. Det er første gang, at det psykiske arbejdsmiljø bliver kortlagt for hele det akademiske arbejdsmarked.   Undersøgelsen er gennemført af Akademikerne i et samarbejde med medlemsorganisationerne: DM (Dansk Magisterforening), Foreningen af Speciallæger (FAS) og Yngre Læger (YL), Djøf,...

Arbejdspladser går glip af store forbedringer i produktivitet, fordi lederne er for ringe til at tage sig af problemer med stress hos medarbejderne. Både regeringen og arbejdspladserne bør sætte problemerne højere på dagsordenen.   Kun ca. hver femte akademiker mener, at deres nærmeste leder er klædt godt...

En ny betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger er netop offentliggjort. Øget ansættelsesretlig beskyttelse er nødvendig for at sikre ytringsfriheden, mener Akademikerne   Der er behov for offentligt ansattes viden i den offentlige debat. De offentligt ansatte er, når de ytrer sig som privatpersoner, omfattet af...

Akademikerne bifalder helt overordnet den indgåede ”gentlemen agreement” om fælles initiativer for god uddannelse mellem uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og de videregående uddannelsesinstitutioner. Akademikerne vil først og fremmest rose regeringen for at række hånden ud mod institutionerne i bestræbelsen på at finde fælles...

Stress, mobning og en dårlig worklife balance er ikke kun hårdt og omkostningsfyldt for den medarbejder, der har et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdspladsen og samfundet som helhed lider også under det, da der er en direkte sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og hvor produktive medarbejderne...

Et vigtigt og godt skridt på vejen mod et bedre arbejdsmiljø er taget med aftalen mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en styrket arbejdsmiljøindsats.   Et afgørende element i den politiske aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats er, at indsatsen i forhold til det...