Akademikerne har sammen med 24 andre organisationer spillet 25 skarpe digitale forslag ind til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.   Hidtil har den offentlige digitaliseringsstrategi fortrinsvis rettet sig mod den offentlige sektor. Men nu har 25 erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og brancheforeninger, herunder Akademikerne, sammen udarbejdet et initiativkatalog, hvor digitalisering...

Arbejdstilsynets indsats over for det psykiske arbejdsmiljø er ikke god nok. Det er konklusionerne i en ny rapport fra Statsrevisorerne. Akademikerne mener, at det er på tide, at indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø styrkes markant.   I Statsrevisorernes ”Beretning om Tilsyn med det Psykiske Arbejdsmiljø”,...

Som nyuddannet eller studerende på universitetet kan du starte egen virksomhed som iværksætterpilot og få 15.000 kr. om måneden samt rådgivning. Ansøgningsfristen er 15. april 2015.   Der er brug for, at flere unge fra universiteterne bliver iværksættere. Det skal iværksætterpilotordningen hjælpe til med ved at sikre...

Kan du skaffe fagbevægelsen indflydelse i EU? Og vil du arbejde i et internationalt miljø med højaktuelle emner af betydning for danske lønmodtagere?   Nu har du chancen for at blive en del af Dansk Fagbevægelses EU-sekretariat, der søger stagiaire til ansættelse i Bruxelles for perioden primo...

DEBAT: I kvalitetsøjemed er det uholdbart, at basismidlerne er faldet. Akademikerne foreslår, blandt andet, at øge basisbevillingernes andel på universiteterne, mod at universiteterne forøger andelen af adjunkter. Sådan skriver Birgit Bangskjær, chefkonsulent i Akademikerne. Indlæg bragt i Altinget 19. februar 2015.   Det samlede bevillingssystem for universitetsuddannelserne...

Det er på tide, at arbejdsgiverne viser deres klare opbakning til strejkeretten. Retten til at strejke har gennem årtier været med til at sikre lønmodtagere kloden rundt bedre løn- og arbejdsforhold. Strejken ser vi som en faglig ret og et vigtigt værktøj for lønmodtagerne og fagbevægelsen....

Kvalitetsudvalget har som bekendt afgivet sin endelige rapport. Det er Akademikernes vurdering, at udvalget ikke mindst har bidraget med et godt analytisk grundlag til at få igangsat de nødvendige politiske initiativer, der kan sikre en højere prioritering af uddannelserne og undervisningen på landets universiteter.   Akademikerne har...

Akademikerne har langt fra været enige i alle Kvalitetsudvalgets anbefalinger, men det ændrer ikke ved en samlet positiv bedømmelse af udvalgets arbejde. Især har udvalget bidraget med velfunderede analyser, peget på væsentlige udfordringer og i det hele taget bidraget til kvalitetsdagsorden for særligt universitetsuddannelserne. På...

Kontraproduktive knopskydninger har givet et kompliceret bevillingssystem med usikkerhed om uddannelsernes økonomi og kvalitet. En reform af systemet bør tage udgangspunkt i de tre F’er: Forenkling, forudsigelighed og faglighed, skriver Birgit Bangskjær, chefkonsulent i Akademikerne, i debatindlæg bragt i Altinget den 29. januar 2015.   De kritiske...

Akademikerne er grundlæggende positiv overfor Kvalitetsudvalgets anden delrapport og hilser det velkomment, at der på et analytisk velfunderet grundlag er skabt et momentum for at dagsordenssætte kvalitet og relevans i universitetsuddannelserne. Akademikerne har længe og vedholdene arbejdet for at få sat universitetsuddannelsernes kvalitet på den...