Anbefalingerne fra regeringens Vækstforum er langt fra at være en samlet vækstplan, som en kommende regering - uanset farve – kan bygge de næste års vækstpolitik op omkring. Vækstforum har ikke formået at udfordre egne dogmer og fremsætte nyskabende forslag, og man kan med god...

Kvalitetskataloget fra AC, DI og DSF   Kataloget er tiltænkt de studerende. Ved hjælp af gode eksemplers magt giver kataloget forskellige bud på god uddannelseskvalitet. Se kataloget ...

AC's vækstudspil "Med viden skal land bygges - ideer til vækst i Danmark" rummer 30 idéer og forslag til, hvordan Danmark kan overleve i den globale konkurrence. Forslagene sætter fokus på, hvordan de højtuddannede, virksomhederne, universiteterne, de studerende og staten kan bidrage til at skabe øget vækst, innovation og...

Regeringen overvejer etårige kandidatuddannelser   Regeringsoplægget "Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov", skal drøftes på Vækstforums møde på fredag 21. januar 2011. Forslagene i regeringens oplæg til Vækstforum har mere karakter af prøveballoner end egentlig politikforslag. Men erfaringsmæssigt har regeringens oplæg til Vækstforum - og...

Orientering om Kommissionens anden høring vedr. arbejdstidsdirektivet   "Som led i revisionen af EU's arbejdstidsdirektiv har Kommissionen iværksat den obligatoriske anden fase af høringen af arbejdstagernes og arbejdsgivernes repræsentanter på EU-plan. Kommissionen har desuden fremlagt en detaljeret rapport om den retlige gennemførelse af arbejdstidsdirektivet i EU-landene. Med den...

Regeringens store sparekrav for universitetssektoren er en alvorlig underminering af vidensamfundets vækstgrundlag   Set udefra kan man få mistanke om et ganske nøje orkestreret forløb fra Finansministeriets side, hvor man drypvist udmelder besparelserne på forskningen og de forskningsbaserede uddannelser for på den måde at afdæmpe kritikken. Læs artiklen...

Positivt med nye vækstinitiativer – men universiteterne skal selv betale det øgede optag på uddannelserne   I den positive ende rummer den endelige finanslovsaftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne en styrkelse af markedet for risikovillig kapital og nogle helt nødvendige skatteomlægninger med henblik på at understøtte...

Analyse viser at nye erfaringer fra Tyskland med brugerbetaling rammer socialt skævt.   Analyse af chefkonsulent i AC Birgit Bangskjær, bragt i Politiken den 26. oktober 2010, viser at nye erfaringer fra Tyskland med brugerbetaling rammer socialt skævt. Læs analysen ...

Regeringen har netop offentliggjort sit forslag til udmøntning af globaliseringsmidlerne til forskning for 2011-2012, og i denne uge starter forhandlingerne så med forligspartierne S, R og DF. Der er ikke det store spillerum for nye store investeringer, da en del tidligere bevillinger fra globaliseringspuljen løber...