AC-beregning viser, at globaliseringsreserven for 2011 kun lige dækker de forskningsbevillinger som udløber i år   Som det fremgår af den vedhæftede artikel i Altinget har AC sammen med Danske Universiteter foretaget en optælling af, hvilke puljer bevilget fra globaliseringsmidlerne til forskning, som udløber i år (AC-notat også...

Aftalen om om genopretning: Videregående uddannelse og forskning Universiteterne og de unge betaler prisen for krisen Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af økonomien indebærer store nedskæringer på uddannelses- og forskningsområdet, og de bliver en del af regeringens kommende finanslovsforslag for 2011. Set i et generationsperspektiv...

Debatindlæg bragt i Altinget den 24. marts 2010 af Erik Jylling, formand for AC.   Helge Sander havde en idé om, at Danmark skulle have et privat universitet. Så kom regeringsrokaden og vores nye videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen, meldte hurtigt ud, at hun ikke ville arbejde videre med...

AC har som opfølgning på debatmødet den 11. februar 2010 skrevet et brev til Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen om universiteternes myndighedsbetjening.   I brevet præsenteres nogle af de problemstillinger, som blev rejst på debatmødet, og ministeren opfordres desuden til inden for de næste 2 - 3 år at...

AC og FTF har i fællesskab drøftet udfordringerne i forhold til at realisere både de kvantitative og kvalitative målsætninger for det samlede videregående uddannelsessystem og har på den baggrund fremsendt vedhæftede brev til Statsminister Lars Løkke Rasmussen.   Læs brevet til Statsminister Lars Løkke Rasmussen Læs oplægget til...

AC afholdt debatmødet torsdag den 11. februar 2010 kl. 16-18 DGI-byens konferencecenter, København   Fusionerne mellem universiteter og sektorforskningsinstitutioner i 2007 har skabt en række nye dilemmaer for universiteterne og for de sektorforskere, som nu er blevet universitetsforskere. Kan og skal man stille de samme krav til forskningsfrihed...

Kommentar af Erik Jylling, formand for AC, bragt i Børsen den 28. januar 2010. Venturekapital er afgørende for nye vækstvirksomheder Statsministeren har sat sig som mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de tre lande i verden med flest vækstiværksættere - og det er oplagt mål...