Debatindlæg af Niels Lykke Jensen, chef for AC´s politisk-økonomiske afdeling.   Når Statsministeren i dag åbner Folketinget til et nyt arbejdsår, er den udskudte SU-reform en af de politisk og teknisk vanskeligste balancegange for hendes regering. Målet er at skaffe et større finansieringsbidrag i forhold til 2020-planen...

Uddannelsesminister Morten Østergaards debatoplæg om talentudvikling på de videregående uddannelser har mange gode takter.   Men det er afgørende for AC's fulde opbakning til en talentstrategi, at fokus og midler ikke fjernes fra universiteternes og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioners primære uddannelsesopgave. For den væsentligste uddannelsespolitiske dagsorden er...

AC’s indspil til Produktivitetskommissionen. Produktivitetskommissionen har inviteret AC til at give bud på, hvordan man fremmer produktiviteten i Danmark. Kommissionens arbejde igangsættes på en trist baggrund, nemlig at Danmark står overfor en væsentlig vækstudfordring, der bl.a. skyldes en svagere produktivitetsudvikling end i de fleste andre OECD-lande. Konkrete forslag...

Der er lagt op til en beskæring af erhvervsstøtten med 2 mia. kr., der primært hentes via skattesystemet, udløb af eksisterende erhvervsstøtteordninger, afvikling af støtteordninger til energirenovering af boliger og lønsumsafgifter, dvs. skat på virksomhedens lønudgifter. Endelig foreslås det, at 240 mio. kr. fra Højteknologifonden omprioriteres...

Det er opløftende og konstruktivt, at regeringen forlænger taxameterløftet for de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser tre år frem.   Taxameterløftets fortsættelse har været et kardinalpunkt for AC i forhold til regeringens finanslov, og det er ingen hemmelighed, at AC's politiske arbejde for en fortsættelse af taxameterløftet har...