Akademikerne har i dag sammen med de øvrige parter bag ”Partssamarbejde om Modernisering” (regeringen, Danske Regioner, FTF, KL og OAO) lanceret et nyt Center for Offentlig Innovation. Centret skal give flere muskler til udviklingen af en mere nytænkende og effektiv offentlig sektor.   Det ny center er...

Som led i OK13 har Akademikerne og de offentlige arbejdsgivere, Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner, indgået en aftale om introduktionsstillinger til akademikere.   Aftalen henvender sig til ledige akademikere, som har været uden beskæftigelse i et år. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn. "En introduktionsstilling kan være...

Akademikernes kommentar til DØR-rapporten, efteråret 2013.   Akademikerne glæder sig over prognose i ny vismandsrapport, som viser, at der endelig er tegn på fremgang i dansk økonomi. "Det er helt afgørende, at vi nu igangsætter vækstinitiativer, der kan hjælpe opsvinget på vej. I Akademikerne peger vi på, at...

Akademikerne ser en styrkelse af erhvervsakademisektoren som helt centralt i bestræbelserne på at etablere et mere sammenhængende og fleksibelt videregående uddannelsessystem. Men også i forhold til at skabe erhvervsakademier som qua en bred uddannelses- og vidensbase kan opbygge innovative miljøer, der understøtter et erhvervsmæssigt potentiale.   Som...

Efter et forhandlingsforløb af maratonkarakter indgik samtlige Folketingets partier i går endelig en aftale om Danmarks Innovationsfond – Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.   Det er positivt at arbejdet nu kan komme i gang, og at fondskonstruktionen kan tages for givet ved finanslovsforhandlingerne om fordeling...

Efter et forhandlingsforløb af maratonkarakter indgik samtlige Folketingets partier i går endelig en aftale om Danmarks Innovationsfond – Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation. Det er positivt at arbejdet nu kan komme i gang, og at fondskonstruktionen kan tages for givet ved finanslovsforhandlingerne om fordeling...

Akademikernes kommentar til statsministerens åbningstale.   Statsministeren koncentrerede sig i dagens åbningstale om de sociale temaer, mens de store økonomiske udfordringer knyttet til konkurrenceevne og beskæftigelse kun blev flygtigt berørt. Det er meget positivt, at regeringen anlægger en høj social profil, men skal vi øge indsatsen på de...