En sammenslutning af 10 organisationer, heriblandt Akademikerne, har sendt et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, med en klar opfordring til at etablere en barselsordning for selvstændige. Læs brevet her:   Kære Peter En barselsordning for selvstændige har manglet, siden den blev fjernet af den tidligere regering i 2016....

Lav ledighed i periferien af universitetsbyerne   Ledighedsgraden blandt medlemmerne af de akademiske a-kasser var i august 2019 på 5,7 pct. Ledigheden varierer mellem kommu-ner. Der tegner sig et overordnet billede af en relativt høj ledighed i de store universitetsbyer og en betydeligt lavere ledighed i om-egnen...

Forskellige metoder giver forskellige procentandele   Der findes forskellige måder at opgøre dimittendledigheden på. Hvornår man definerer færdiguddannede som værende dimittender, og hvordan man så i øvrigt estimerer på denne afgrænsning, gør en stor forskel for den ledighedsprocent man beregner for di-mittendledigheden. Det er vigtigt at have...

Akademikerne arbejder for at øge regeringens ambitionsniveau på en række forskellige politikområder og har derfor udarbejdet ni forslag til finansloven for 2020.   Forslagene spænder bredt og favner temaer inden for uddannelse, forskning, beskæftigelse, arbejdsmiljø og iværksætteri. Forslagene vil blive præsenteret for de relevante ordførere i løbet...

Danmark skal være foregangsland for digital platformsøkonomi. I dag eksisterer der allerede 142 forskellige typer platformsvirksomheder i Danmark, og i EU bidrager platformsvirksomhederne med ca. 28 mia. euros om året. Det er derfor vigtigt, at vi i Danmark skaber gode rammer for, at platformsøkonomien kan...

Faldende ledighed blandt akademikere   Bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner er 4,7 pct. i juni måned, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end samme måned sidste år, jf. figuren. Dette fald er særligt bemærkelsesværdigt sammenholdt med stigningen i antallet af forsikrede medlemmer. Således er antallet af forsikrede medlemmer steget fra...

Af Birgit Bangskjær, chefkonsulent. Bragt i Politiken 11. august 2019.   Fra tid til anden kan man i avisernes spalter læse påstanden om, at der bliver uddannet for mange akademikere, og at det er en skidt forretning for Danmark. Påstanden får ofte følgeskab af forslag om, at...

 Fortsat faldende ledighed blandt akademikere - Faldende bruttoledighed blandt unge akademikere under 30 år   Bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner er 4,4 pct. i maj måned, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end samme måned sidste år. Bruttoledigheden er uændret sammenlignet med april måned.     Faldende bruttoledighed blandt unge akademikere under 30...