Partierne bag den kommende regering vil løfte ligestillingen, men kun gennem indsatser på enkeltområder. Akademikerne mener, at der er behov for større ambitioner, så vi sikrer, at alle danskere opnår bedre muligheder for at udvikle deres potentiale i de kommende år uanset deres køn, seksualitet,...

Akademikerne har formuleret en række politikforslag til, hvorledes vi får det dygtigste Danmark som indspil til forhandlingerne om et politisk forståelsespapir mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Danmark skal være endnu dygtigere, hvis vi fortsat skal skabe fremgang i hele Danmark. Et dygtigere Danmark kræver,...

Nu skal visionerne tilbage i uddannelsespolitikken.   Danskerne slog i går fast, at de vil have en ny retning for Danmark på uddannelsesområdet. Et nyt folketingsflertal skal vise, at de vil investere i de unge – og at de er klar til at sætte handling bag valgkampens...

Fortsat faldende ledighed blandt akademikere. - Forskellen i ledighedsprocenten kønnene i mellem formindskes på trods af, at kvinder udgør en stadig større del blandt medlemmerne i de akademiske a-kasser.   Bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner var 4,4 pct. i april måned, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end samme måned...