Hvordan sikrer vi viden og kompetenceforsyningen til morgendagens vækst lokalt og nationalt i både små og store virksomheder i Danmark? Akademikerne inviterer til en konference med interessante indspark og debatter fra toneangivende politikere og organisationer. Danmark skal leve af viden, innovation og iværksætteri. Morgendagens vækst skabes,...

Digital teknologi gør vores hverdag nemmere og giver os mange nye muligheder. Det er en kæmpe gevinst for alle. Men jo klogere vi bliver på de digitale teknologier og jo længere tid vi lever med dem, jo tydeligere er det også, at udviklingen ikke er...

Formålet er at søge input fra markedet, der kan benyttes som baggrund for udarbejdelse af evt. udbudsmateriale.   Tilmeldingsfristen er nu udløbet. Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har i fællesskab besluttet at udvikle en lederuddannelse for statslige ledere inden for psykisk arbejdsmiljø. I den forbindelse gennemføres en dialog...

Regeringens ekspertudvalg i arbejdsmiljø har netop fremlagt deres anbefalinger. Akademikerne hæfter sig ved, at ekspertudvalget anbefaler lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø og en bekendtgørelse på psykisk arbejdsmiljø, hvilket er afgørende skridt i retning af ligestilling mellem det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Væsentligt med opprioritering af det...

Stadig flere problemer med stress og dårligt arbejdsmiljø hos akademiske medarbejdere fik i 2017 Akademikerne til at nedsætte et ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø. Ekspertpanelet fik til opgave at komme med deres bud på, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres på de danske arbejdspladser.   Stadig flere problemer...

Efterspørgslen på akademiske kompetencer fortsætter med at vokse. Det fastslår tallene fra Akademikernes nye ledighedsstatistik, som viser, at beskæftigelsen blandt akademikere det seneste år er steget med mere end 10.000 personer. Samtidig er den generelle ledighed faldet og ligger nu på 4,7 pct. Opgørelsen dækker...

Af Lars Qvistgaard, formand, Akademikerne. Bragt i Altinget 14.09.2018.   Universitetsuddannelsernes 3+2-struktur skal fastholdes som hovedstruktur, men jeg er også enig med Universitetsudvalget i behovet for mere fleksibilitet og vekselvirkning mellem uddannelse og praksis. Og med den vigtige tilføjelse, at det ikke må ske på bekostning af...

Uddannelsesministeren har med sit udspil, ”Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden”, valgt at følge Universitetsudvalgets anbefalinger om ny universitær uddannelsesstruktur. Akademikerne deltog i Universitetsudvalgets arbejde, og er godt tilfreds med, at uddannelsesministeren har taget udvalgets anbefalingerne til sig, ikke mindst anbefalingen om at forlænge bachelorers retskrav til...