På arbejdsmiljøområdet foretager regeringen en såkaldt ”målretning” af midlerne i Forebyggelsesfonden. Det indeholder bl.a. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning. Offentlige og private      virksomheder i særligt nedslidsningstruede brancher skal kunne få økonomisk støtte til rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljø- rådgivere Forebyggelsespakker. Der afsættes midler til forebyggelsespak- ker til brug...

ACs bestyrelse vil i 2014 iværksætte en fælles undersøgelse for alle AC-organisationerne af akademikernes arbejdsmiljø.   ACs arbejdsmiljøpolitik er blevet styrket politisk og organisatorisk i løbet af det første års tid. For at fortsætte denne udvikling og for at få en større viden om det samlede billede af...

Europæisk ekspertpanel havde ikke mange nye forslag til forbedringer af det danske forsknings- og innovationssystem. Uddannelsesministeren har bedt et europæisk ekspertpanel om at vurdere det danske forsknings- og innovationssystem som et led i arbejdet med den nye innovationsstrategi. Rapporten er offentliggjort, men byder ikke på mange...

Debatindlæg af Niels Lykke Jensen, chef for AC´s politisk-økonomiske afdeling.   Når Statsministeren i dag åbner Folketinget til et nyt arbejdsår, er den udskudte SU-reform en af de politisk og teknisk vanskeligste balancegange for hendes regering. Målet er at skaffe et større finansieringsbidrag i forhold til 2020-planen...

Uddannelsesminister Morten Østergaards debatoplæg om talentudvikling på de videregående uddannelser har mange gode takter.   Men det er afgørende for AC's fulde opbakning til en talentstrategi, at fokus og midler ikke fjernes fra universiteternes og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioners primære uddannelsesopgave. For den væsentligste uddannelsespolitiske dagsorden er...

AC’s indspil til Produktivitetskommissionen. Produktivitetskommissionen har inviteret AC til at give bud på, hvordan man fremmer produktiviteten i Danmark. Kommissionens arbejde igangsættes på en trist baggrund, nemlig at Danmark står overfor en væsentlig vækstudfordring, der bl.a. skyldes en svagere produktivitetsudvikling end i de fleste andre OECD-lande. Konkrete forslag...