Regeringen viser positiv beslutningskraft med oplæg til flerårsaftaler om basismidler og fortsat taxameterløft   Med finanslovsforslaget for 2013 viser regeringen, at den mener det alvorligt med satsningen på uddannelse: Der er tale om et uddannelsesløft på praktisk taget alle niveauer. Løftet skal give et selvstændigt bidrag til...

Regeringen viser positiv beslutningskraft med oplæg til flerårsaftaler om basismidler og fortsat taxameterløft Med finanslovsforslaget for 2013 viser regeringen, at den mener det alvorligt med satsningen på uddannelse: Der er tale om et uddannelsesløft på praktisk taget alle niveauer. Løftet skal give et selvstændigt bidrag til...

Mens den gennemsnitlige, aftalte arbejdstid i EU-landene er på 38,1 time, arbejder de ansattereelt 39,7 timer om ugen. Der er imidlertid store forskelle på arbejdstiden i landene i forskellige brancher.   Et er en aftalt arbejdstid, noget andet er den reelle virkelighed. Krise eller ej, så arbejdede...

Den 5. juli 2012 afsagde EU-domstolen dom i sag om afskedigelse af en 67-årig svensk postarbejder.   Den svenske postarbejder havde i flere år arbejdet på deltid og ønskede at fortsætte efter at være fyldt 67 år og anså det for aldersdiskrimination at blive tvunget til at...

Regeringen arbejder med en ny national innovationsstrategi, hvor et nøgleområde er at øge innovationskapaciteten. En af vejene til det er at gøre op med lønmodtagerkulturen blandt kandidater fra universiteterne og skærpe de studerendes interesse for at skabe deres eget job. De unge højtuddannede kan ikke længere...

AC efterlyser en ny national strategi for uddannelsernes internationalisering. En strategi med et todelt formål: Tiltrækning af dygtige udenlandske studerende til danske uddannelser og tiltrækning af dygtige udenlandske talenter, der med en dansk kandidatgrad efterfølgende kan arbejde for dansk erhvervsliv, fx som kulturel brobygger til...