Debatindlæg af Mads Lind, iværksætter, grundlægger af Mystery Makers og Finn R. Larsen, formand for Akademikerne bragt i Berlingske 25. januar 2015.   Flere unge har i dag lyst til at kaste sig ud i iværksætteri. Det viser ny forskning fra Fonden for Entreprenørskab. Alligevel er regeringen gangbesværet,...

Junckers investeringsplan er godt for Europa og for Danmark. Men ikke alle vækst- og beskæftigelsesinitiativer kræver milliardinvesteringer. Sådan lød meldingen fra Finn R. Larsen, formand for Akademikerne til EU-kommissær Margrethe Vestager på fagbevægelsens netop afholdte EU-konference.   EU-kommissionen har for alvor sat kursen mod et Europa med...

Produktivitetskommissionen anbefaler forenkling af regelgrundlaget for videnoverførsel, større fokus på det konkrete samarbejde mellem universiteter og virksomheder, forenkling af innovationssystemet og større fokus på effekten af innovationsordningerne.   Akademikerne ser meget positivt på kommissionens anbefalinger på disse områder og finder det afgørende, at lovgrundlaget og de øvrige...

DEBAT: Kvaliteten i uddannelserne starter ved den status, som ledelserne på universiteterne giver undervisningen. Det skriver formand for Akademikerne, Finn R. Larsen, som også opfordrer politikerne, underviserne og de studerende til at tage ansvar. Debatindlægget er bragt i Altinget den 24. november 2014.   Uddannelseskvalitet er godt....

Kvalitetsudvalget sætter i sin anden delrapport fokus på, hvorledes de studerendes læringsudbytte kan højnes. Budskabet er klart: Det kræver et større og fælles fokus på uddannelsernes kvalitet og relevans. Og det kræver en mere tydelig ansvars- og rollefordeling mellem aktørerne: politikerne, universitetsledelserne, underviserne og de...

Akademikerne hilser det velkomment, at regeringen sammen med forligspartierne er blevet enige om en overgangsordning, der kan stoppe de uheldige konsekvenser, som har vist sig med afskaffelsen af supplering som følge af fremdriftsreformen.   Akademikerne skal samtidig opfordre til, at muligheden for supplering bliver genovervejet således, at...