Akademikerne er tilfredse med, at Arbejdstilsynets muligheder for at afdække og reagere på dårligt psykisk arbejdsmiljø nu bliver forbedret. Det sker som følge af, at Metodeudvalgets anbefalinger justeres.   Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler: ”Jeg er glad for, at Arbejdstilsynets mulighed for at hjælpe virksomhederne nu bliver...

Regeringens erhvervs- og vækstudspil har vægten på initiativer, der gavner de store virksomheder, mens den vækst og beskæftigelse, som skabes af de mindre virksomheder og iværksættere, ikke får meget medløb. Der er et par fornuftige globaliseringsinitiativer, men ellers er udspillet mest et stoppested på vejen...

Akademikerne hæfter sig særligt ved de forslag til ændringer, der har til hensigt at skabe bedre synergi mellem censorinstitutionen og kvalitetssikringen af uddannelserne. Akademikerne støtter, at institutionerne skal anvende censorernes feedback systematisk samt have fokus på, at prøve- og eksamenssystemet, herunder anvendelsen af censur, understøtter...

Den 1. juli 2017 overtog Estland EU-formandsskabet til udgangen af 2017. Prioriteterne i formandskabsperioden er: En åben og innovativ europæisk økonomi, et sikkert Europa, et digitalt Europa og fri bevægelighed for data og et inkluderende og bæredygtigt Europa.   Initiativerne er udviklet i tæt samarbejde mellem det...

2017 er året, hvor tidligere års rekordsøgninger til de videregående uddannelser for første gang er brudt af et fald i de unges søgning. Således har 3 pct. færre søgt optagelse på en videregående uddannelse i år i forhold til sidste år. Det er ikke en...

Men skævt forslag svækker fleksibiliteten for kommende generationer.   Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler: "Det er godt, at der tages hul på at løse samspilsproblemerne, om end der er tale om en lappeløsning, der langt fra tager hånd om hele problemet. Der er ikke behov for flere...