Debatindlæg af Erik Jylling, formand for AC, Trine Bramsen It- og innovationsordfører (S) og Søren Friis Larsen, markedsdirektør i Dansk Erhverv bragt i Jyllands-Posten.   Danmark skal have flere iværksættere. Det kræver, at vi bliver bedre til at motivere langt flere til at vælge tilværelsen som iværksætter....

Akademikerne mener, der er alt for få eksportsuccesser i samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder   "Der er mange gode forslag at hente i den nye rapport fra Produktivitetskommissionen. Mange er af teknisk karakter, men der er også enkelte, der på helt overordnet plan er afgørende for...

Akademikernes høringssvar over udkast til forslag til ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannerlser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunsteriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om åben uddannelse (talent)   Akademikerne har fra Styrelsen for Videregående Uddannelser modtaget udkast til forslag om ændring af universitetsloven (talent)...

Den foreslåede bekendtgørelse implementere de ændringer, der forventes at følge af lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Akademikerne har anbefalet at loven ikke bliver vedtaget, jf. det fremsendt høringssvar. Såfremt det foreliggende lovforslag bliver vedtaget finder Akademikerne det dog positivt, at der med...

Politikerne på Christiansborg kan finde god inspiration i Produktivitetskommissionens fokus på de allerede etablerede små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og opstartsvirksomheder. Produktivitetskommissionen har i en række delrapporter i 2013 markeret sig med forslag til, hvordan vækst og produktivitet i disse virksomhedssegmenter kan stimuleres yderligere. Seneste...

Produktivitetskommissionens anbefalinger til hvorledes uddannelserne i højere grad kan bidrage til samfundets produktivitet er en indføring ud i Homo Economicus; den særlige økonomlogik og menneskeforståelse, hvor individet handler ud fra en rationel, økonomisk egeninteresse.   Alt kan måles og vejes i Produktivitetskommissionens logiske og rationelle verdensbillede. Uddannelsernes...

En gennemgående pointe i Produktivitetskommissionens anbefalinger på uddannelsesområdet er, at der i uddannelsessystemets finansiering og styring er for svag (økonomisk) tilskyndelse til at fokusere på uddannelsernes kvalitet og relevans. Dette gælder både for uddannelsesinstitutionerne og de studerende.   Som baggrund for sine anbefalinger i forhold til styring...

Produktivitetskommissionens anbefalinger til hvorledes uddannelserne i højere grad kan bidrage til samfundets produktivitet er en indføring ud i Homo Economicus; den særlige økonomlogik og menneskeforståelse, hvor individet handler ud fra en rationel, økonomisk egeninteresse.   Alt kan måles og vejes i Produktivitetskommissionens logiske og rationelle verdensbillede. Uddannelsernes...