Den 5. juli 2012 afsagde EU-domstolen dom i sag om afskedigelse af en 67-årig svensk postarbejder.   Den svenske postarbejder havde i flere år arbejdet på deltid og ønskede at fortsætte efter at være fyldt 67 år og anså det for aldersdiskrimination at blive tvunget til at...

Regeringen arbejder med en ny national innovationsstrategi, hvor et nøgleområde er at øge innovationskapaciteten. En af vejene til det er at gøre op med lønmodtagerkulturen blandt kandidater fra universiteterne og skærpe de studerendes interesse for at skabe deres eget job. De unge højtuddannede kan ikke længere...

AC efterlyser en ny national strategi for uddannelsernes internationalisering. En strategi med et todelt formål: Tiltrækning af dygtige udenlandske studerende til danske uddannelser og tiltrækning af dygtige udenlandske talenter, der med en dansk kandidatgrad efterfølgende kan arbejde for dansk erhvervsliv, fx som kulturel brobygger til...

Konsekvenser af et moderne arbejdsliv for akademikere var til debat på AC’s netop afholdte konference om arbejdsmiljø. I fokus var mulighederne for at få håndtering af det psykiske arbejdsmiljø mere i centrum på den politiske scene og ude i virksomhederne. Der er behov for en forstærket...

Debatindlæg fra AC: Det er svært at være uenig i vigtigheden af at få brudt den negative sociale arv. Men kæden hopper altså af, når man som Kraka foreslår forringelse af et SU-system, der netop har vist sin effekt i forhold til at få mindsket...

AC har undersøgt, hvordan akademikere skaber vækst, når de starter egen virksomhed. Undersøgelsen er gennemført sammen med AC's søsterorganisationer i Sverige og Norge. Blandt de danske hovedresultater er: • Flere akademikere blandt iværksættere 9,4 pct. af alle akademikere prøver sig selv af og starter som iværksættere. Akademikerandelen af arbejdsstyrken...

Debatindlæg fra AC: En forbedring af sammenhængen i det videregående uddannelsessystem skal respektere de tre videregående uddannelsestypers særkende og forskellighed. Ellers risikerer vi at miste mere end vi opnår, advarer Erik Jylling, formand for AC.   AC deler uddannelsesministerens vision om et mere sammenhængende videregående uddannelsessystem, hvor...

AC har fra start været stærk kritiker af den tidligere regerings beslutning om at afskaffe gruppeprøver. Derfor er det glædeligt, at gruppeprøver nu genindføres.   Det er væsentligt, at uddannelsesinstitutionerne råder over en bred vifte af eksamensformer, der kan understøtte fagenes forskellige formål og læringsforløb. Og netop...

AC peger i sit første indspil til innovationsstrategien på en virksomhedsnær indsats med fokus på højtuddannede, iværksætteri og øget samarbejde om forskning og udvikling. Arbejdet med den kommende nationale innovationsstrategi, som blev skudt i gang i marts, er nu ved at bevæge sig op i gear,...

Væksthus for ledelse har netop offentliggjort resultaterne af en stor undersøgelse af, hvad der kan få ledere i regioner og kommuner til at blive længere på arbejdsmarkedet.   Blandt de faktorer, der er afgørende for, at ledere vælger at blive længere på arbejdsmarkedet er: Lyst til ledelse...