DEBAT: Bacheloruddannelsen må ikke blive et afsmidningsniveau. Det kan kun gøres ved fortsat at fastholde bachelorers retskrav på at læse videre på kandidaten. Akademikernes foreslår elastik i retskravet på et antal år.   Debatindlæg af Finn R. Larsen, formand for Akademikerne. Bragt på Altinget.dk den 11. juni 2014. Bacheloruddannelsen...

Bachelorer til arbejdsmarkedet – eller skraldespanden?   Regeringens Kvalitetsudvalg foreslår en radikal omlægning af universitetsuddannelserne. Bacheloren skal være 4årig og mere erhvervsrettet, og visionen er, at flere bachelorer finder ud på arbejdsmarkedet i stedet for at fortsætte på kandidaten som i dag. Fornuft eller blændværk? Akademikerne sætter repræsentanter...

Uddannelsesministeriet gennemfører en opfølgning på universitetslovsændringerne fra 2011 om medbestemmelse og medinddragelse. Akademikerne har bidraget til ministeriets redegørelse til Folketinget med et notat, der udfolder seks konkrete anbefalinger til, hvorledes medarbejdernes medbestemmelse kan styrkes.   Læs notatet her...

Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdt den 15. maj 2014 en konference om medbestemmelse og medinddragelse på universiteterne, sammen med Danske Universiteter, Akademikerne og Danske Studerendes Fællesråd. Medbestemmelse og medinddragelse er en vigtig del af universiteternes indre liv, hvor studerende og ansatte er involveret i og har indflydelse...

Akademikerne glæder sig over, at vismændene med den aktuelle halvårsrapport har øget forventningerne til dansk økonomi markant. BNP ventes at stige med 2, 5 % begyndende allerede i 2014. Samtidig anslår rapporten, at beskæftigelsen i den private sektor skønnes at vokse med godt 50.000 personer...

Debatindlæg af Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, bragt i JP.   Regeringen ønsker med sin vækstplan at støtte eksisterende små virksomheder for at skabe job og vækst. Men de glemmer, at der også skal flere nye virksomheder til for at komme i mål med ambitionerne.  Flere...

Regeringen ønsker med sin vækstplan at skabe bedre vækstvilkår for virksomhederne ved at begrænse brugen af ansættelsesklausuler. Men Akademikerne sætter spørgsmålstegn ved, om initiativerne for alvor fører til den ønskede adfærdsændring hos virksomhederne.   Regeringen overser, at det i realiteten er gratis for virksomheder at pålægge medarbejderne...

Regeringens vækstudspil burde have været mere konsekvent i forhold til at skabe mere vækst, ved at sikre en sammenhæng mellem regeringens uddannelsessatsning og behovet for flere højtuddannede i de private virksomheder. Der er brug for tiltag, som kan sikre, at de mange ledige højtuddannede kommer...

Regeringens vækstudspil burde have været mere konsekvent i forhold til at skabe mere vækst, ved at sikre en sammenhæng mellem regeringens uddannelsessatsning og behovet for flere højtuddannede i de private virksomheder. Der er brug for tiltag, som kan sikre, at de mange ledige højtuddannede kommer...